Gamla rör som är i behov av utbyte? Prova att renovera dem i stället med vårt Relining-koncept!

Läs mer om Relining

Kontakta oss direkt via telefon eller mail
Telefon: 010-1604030

Kontakta oss

Xtream Clean förebygger problem med rör.

Vi tillhandahåller en rad olika rörtjänster, såsom hetvattenspolning, avloppsspolning, underhållsspolning, rörinspektion och rotskärning.

Behöver du hjälp med något av nedanstående?

Högtrycksspolning
Stopp i avloppet
Filmning avlopp
Rörinspektion

Stamspolning
Översvämning
Spillvatten
Vattenskada

Rotskärning
Gamla rör
Relining
Stambyte

Offert