Xtream Clean Högtrycksspolning
Rörtjänster för allt det där som bara ska fungera

Gamla rör som är i behov av utbyte? Prova att renovera dem i stället med vårt Relining-koncept!

Läs mer om Relining

Kontakta oss direkt via telefon eller mail
Telefon: 010-1604030

Xtream Clean förebygger problem med rör.

Vi tillhandahåller en rad olika rörtjänster, såsom hetvattenspolning, avloppsspolning, underhållsspolning, rörinspektion och rotskärning.

Behöver du hjälp med något av nedanstående?

Högtrycksspolning
Stopp i avloppet
Filmning avlopp
Rörinspektion

Stamspolning
Översvämning
Spillvatten
Vattenskada

Rotskärning
Gamla rör
Relining
Stambyte